KM UNION LAW FIRMKM UNION LAW FIRM

Các gói tư vấn Doanh nghiệp theo tháng

STT Dịch vụ cung cấp Giá (VND/tháng)  
Save Economic Basic Standard Premium Gold Diamond
200,000 500,000 1,500,000 5,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000
1 Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
2 Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
3 Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại

30 phút

/tháng

1 giờ

/tháng

2 giờ

/tháng

3 giờ

/tháng

5 giờ

/tháng

Không giới hạn Không giới hạn
4 Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách

30 phút

/lần tư vấn

1 giờ

/lần tư vấn

2 giờ

/lần tư vấn

3 giờ

/lần tư vấn

5 giờ

/lần tư vấn

10 giờ

/lần tư vấn

5 Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
6 Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
7 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu
8 Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
9 Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu

1 giờ

/lần tư vấn

2 giờ

/lần tư vấn

4 giờ

/lần tư vấn

6 giờ

/lần tư vấn

10 Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ
11 Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn < 50 trang < 100 trang < 200 trang
12 Tư vấn quản lý lao động, quản lý nhân sự và quản lý hành chính nội bộ doanh nghiệp, rà soát các nội quy, quyết định và thỏa thuận
13 Hỗ trợ thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh
14 Hỗ trợ rà soát nội bộ doanh nghiệp

1lần

/năm/tiếng

2 lần

/năm/2 tiếng

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ KM UNION

  • 0932 124 427 (24/7 Support Line)
  • mainhi.law@gmail.com, kmunion@phaplynhadat.vn
  • Phòng B.01 tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Designed by W.O.A.