KM UNION LAW FIRMKM UNION LAW FIRM

Pháp lý ngành xây dựng

 • Dịch vụ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng
 • Dịch vụ thẩm duyệt thiết kế về PCCC
 • Dịch vụ xin phép xây dựng
 • Dịch vụ xin số nhà
 • Dịch vụ năng lực hoạt động xây dựng
 • Dịch vụ thỏa thuận cấp nước
 • Dịch vụ thỏa thuận thoát nước
 • Dịch vụ thỏa thuận cấp điện
 • Dịch vụ đấu nối giao thông
 • Dịch vụ thỏa thuận TMB 1/500
 • Dịch vụ xin phép xả thảiDịch vụ xin DTM
 • Dịch vụ chấp thuận độ cao tĩnh không

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ KM UNION

 • 0932 124 427 (24/7 Support Line)
 • mainhi.law@gmail.com, kmunion@phaplynhadat.vn
 • Phòng B.01 tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Designed by W.O.A.