Pháp lý Bất động sản

Pháp lý Bất động sản

  • Giải quyết tranh chấp pháp lý bất động sản.
  • Làm chứng các giao dịch, thừa kế, sang tên, chuyển nhượng.
  • Soạn thảo, phiên dịch và rà soát các loại hợp đồng bất động sản.
  • Đăng ký, làm thủ tục cấp sổ mới, cấp lại sổ, thay đổi thông tin sổ, xin giấy phép xây dựng…
  • Thực hiện các dịch vụ khác liên quan bất động sản.

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ KM UNION

  • 0932 124 427 (24/7 Support Line)
  • mainhi.law@gmail.com, kmunion@phaplynhadat.vn
  • 793/39/18 Khu phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh
Designed by W.O.A.