KM UNION LAW FIRMKM UNION LAW FIRM

Dịch vụ xin giấy phép

Dịch vụ Xin giấy phép với thủ tục, quy trình thực hiện nhanh chóng có kết quả

 • THÀNH LẬP MỚI
 • THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • BỔ SUNG GIẤY PHÉP
 • GIẤY PHÉP CON
 • GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

Với các lĩnh vực đa dạng như:

 • ĐẦU TƯ
 • Y TẾ
 • XÂY DỰNG
 • TÀI CHÍNH
 • BẢO HIỂM
 • VIỄN THÔNG
 • MÔI TRƯỜNG…

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ KM UNION

 • 0932 124 427 (24/7 Support Line)
 • mainhi.law@gmail.com, kmunion@phaplynhadat.vn
 • Phòng B.01 tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Designed by W.O.A.