KM UNION LAW FIRMKM UNION LAW FIRM

vidu

Save

200,000 VND

1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách

2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)

3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 30 phút/tháng

Economic

500,000 VND

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 2 giờ/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu

Basic

1,500,000 VND

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu: 1 tiếng/lần tư vấn
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu

Standard

5,000,000
VND

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 3 tiếng/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 1 lần/tháng

Premium

10,000,000
VND

 1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách
 2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay)
 3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại: 5 tiếng/tháng
 4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 2 tiếng/ lần tư vấn
 5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ
 6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách
 7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu: 2 tiếng/lần tư vấn
 8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền
 9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu
 10. Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ
 11. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn: < 50 trang

Gold

20,000,000
VND

  1. Cập nhật hàng tháng các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý khách:
  2. Cung cấp và hướng dẫn soạn thảo các form mẫu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn, không soạn thay):
  3. Trả lời các câu hỏi của Quý khách qua điện thoại:không giới hạn
  4. Số giờ tư vấn giải đáp yêu cầu của Quý khách: 5 tiếng/lần tư vấn
  5. Soạn thảo quyết định và bản ghi nhớ:
  6. Viết báo cáo giải đáp câu hỏi của Quý khách:
  7. Nghiên cứu các vấn đề pháp lý theo yêu cầu:
  8. Soạn thảo công văn và hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền:
  9. Chuyên gia hỗ trợ và tư vấn trực tiếp tại địa điểm theo yêu cầu: 4 giờ/lần tư vấn
  10. Soạn thảo các văn bản quản lý nội bộ:
  11. Rà soát và tư vấn hợp đồng có sẵn:< 100 trang
  12. Tư vấn quản lý lao động, quản lý nhân sự và quản lý hành chính nội bộ doanh nghiệp, rà soát các nội quy, quyết định và thỏa thuận:
  13. Hỗ trợ thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh:
  14. Hỗ trợ rà soát nội bộ doanh nghiệp: 1 năm/1 lần/ 1 tiếng

Diamond

30,000,000 VND

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ KM UNION

 • 0932 124 427 (24/7 Support Line)
 • mainhi.law@gmail.com, kmunion@phaplynhadat.vn
 • Phòng B.01 tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
Designed by W.O.A.