KM UNION LAW FIRMKM UNION LAW FIRM

Cần làm gì để được nhà nước giảm tiền thuê đất năm 2021?

Chính phủ giảm 30% tiền thuê đất trong năm 2021 với cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, vậy thủ tục hưởng chính sách này như thế nào? (Thanh An) Luật sư tư vấn Căn cứ điều 1 và điều 2 và điều 3 Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng, giảm […]
Chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ KM UNION

Designed by W.O.A.